"Web Style Sheets Homepage" -sivun suomenkielinen käännös
Alkuperäinen versio: http://www.w3.org/Style/
Tämä - käännetty - versio: http://www.webstyles-finnish.info/Style/
Kääntäjä: M. Stöckl-Hytti, http://www.webstyles-finnish.info


Hyvä tämän asiakirjan lukija - huomaa, että tämä sivu on käännös W3C:n tekstistä.
Alkuperäistekstin tekijänoikeus on suojattu, huomaa alkuperäiseen asiakirjaan merkityt huomautukset. Itse käännöksen oikeudet ovat yksinomaan kääntäjällä. Emme voi ottaa vastuuta mahdollisista käännöksessä olevista virheistä, ainoa ratkaiseva ja virallinen asiakirja on englanninkielinen W3C:n alkuperäinen asiakirja. Kääntäjän huomautukset on merkitty erikseen ja myös ne ovat kääntäjän tekijänoikeuden alaisia. Nämä eivät ole osa englanninkielistä alkuperäisasiakirjaa.

Web-tyyliohjeet
kotisivu

(Tällä sivulla käytetään CSS-tyyliohjeita)

Mitä uutta?

Mitä tyyliohjeet ovat?

Lehtileikkeitä

Konferensseja

CSS

XSL

DSSSL

CSS-DOM & SAC

"Toivottavasti tulevaisuuden Web-innovaatiot jäljittelevät Web Consortiumin CSS:n parissa suorittamalla työllä asettamaa esimerkkiä"

— Jakob Nielsen

Mitä uutta?

Katso CSS:n ja XSL:n "mitä uutta?" -osastoja

Mitä tyyliohjeet ovat?

Tyyliohjeet kuvaavat sitä, kuinka asiakirjat esitetään näytöillä, tulostettaessa, tai ehkäpä sitä, kuinka ne äännetään. W3C on aktiivisesti edistänyt tyyliohjeiden käyttöä webissä vuodesta 1994, Consortiumin perustamisesta lähtien. Style Activity -tyylitoiminta on tuottanut useita W3C-suosituksia (CSS1, CSS2, XPath, XSLT). Erityisesti CSS on laajalti käytössä selaimissa.

Tekijät ja lukijat voidat vaikuttaa asiakirjojen ulkomuotoon liitämällä webissä jäsennettyihin asiakirjoihin (esim. HTML) tyyliohjeita uhraamatta kuitenkaan niiden laitteellista riippumattomuutta tai lisäämättä uusia HTML-tunnisteita.

Helpoin tapa aloittaa kokeilut tyyliohjeilla on löytää selain, joka tukee CSS-kieltä. Keskusteluja tyyliohjeista käydään www-style@w3.org -postituslistalla ja comp.­infosystems.­www.­authoring.­stylesheets -sivuilla.

W3C:n Style Activity kehittää myös XSL-tyylikieltä, joka koostuu XSLT-merkintäkielen ja "muotoiluobjektien" (Formatting Objects) yhdistelmästä (XSL-FO).

Miksi kaksi tyyliohjekieltä?

Etkö tiedä, kumman valitsisit? Lue "CSS & XSL"

Tieto siitä, että W3C on kehittänyt XSL-tyylikielen CSS:n lisäksi, on aiheuttanut jonkin verran sekaannusta. Miksi kehitetään toinen tyyliohjekieli, kun toteuttajat eivät ole edes viimeistelleet vielä ensimmäistäkään? Vastaus löytyy alla olevasta taulukosta:

CSS XSL
Voidaan käyttää HTML:n kanssa? kyllä ei
Voidaan käyttää XML:n kanssa? kyllä kyllä
Muunnoskieli? ei kyllä
Syntaksi CSS XML

Ainutlaatuista on se, että CSS-kieltä voidaan käyttää HTML- ja XML-asiakirjojen tyylin määrittämiseksi. XLS taas toisaalta kykenee muuntamaan asiakirjoja. XSL-tyylikieltä voidaan esimerkiksi käyttää muuntamaan XML-tieto HTML/CSS-asiakirjoiksi web-palvelimella. Näin nämä kaksi kieltä täydentävät toisiaan ja niitä voidaan käyttää yhdessä.

Molempia kieliä voidaan käyttää XML-asiakirjojen ulkoasun muotoiluun.

CSS ja XSL käyttävät samaa perustana olevaa muotoilumallia ja siksi suunnittelijoilla on pääsy samoihin muotoiluominaisuuksiin molemmissa kielissä. W3C pyrkii erittäin lujasti varmistamaan, että käytettävissä on muotoilumallin yhteentoimivat toteutukset.

W3C on kirjoittanut kommentin aiheesta "XSL:n ja CSS:n käyttö yhdessä".

Lehtileikkeitä

Jos aihe on sinulle uusi, haluat ehkä aloittaa lukemalla muutamia tyyliohjeita koskevia lehtileikkeitä:

Lisää (ja tuoreempia ) artikkeleita löytyy CSS- ja XSL-sivuilta.

CSS

Tietoja tämän sivun alareunan painikkeista löytyy painikesivulta ja CSS-validaattorista.

Kaskadiset tyyliohjeet (CSS, Cascading Style Sheets) on tyyliohjemekanismi, joka on kehitetty erityisesti web-suunnittelijoiden ja -käyttäjien tarpeisiin.

XSL

W3C:llä on työryhmä, joka kehittää XSL-tyylikieltä (eXtensible Style Language). XSL rakentuu DSSSL- ja CSS-kielille ja sen pääkohteena on erittäin jäsentynyt XML-tieto, jonka elementit on esim. järjestettävä uudelleen ennen esitystä. Lisätietoja XSL:stä, katso W3C:n XSL-resurssisivu.

DSSSL

DSSSL on asiakirjapuun muunnos- ja tyylikieli, jolla on useita kannattajia SGML-yhteisössä. DSSSL-resurssit webissä:

CSS-DOM & SAC

CSS-tiedosto voidaan luoda ja sitä voidaan muokata "käsin" eli tekstieditorin avulla, mutta myös ECMAscriptillä tai Javalla tai jollakin muulla kielellä voidaan kirjoittaa ohjelma, joka luo tyyliohjeen. Tämä on itse asiassa niin yleistä, että on olemassa hyödyllisistä toiminnoista koottuja ohjelmakirjastoja. Avuksi tällaisiin eri tietokonealustoilla oleviin ohjelmiin & kirjastoihin sovittamista varten W3C on kehittänyt CSS-DOM-määritelmän, joka määrittelee sarjan toimintoja, jotka kaikkien tällaisten kirjastojen tulisi tarjota.

CSS-DOM (Document Object Model) on API-rajapinta (Abstract Programming Interface) CSS:n (ja tietyssä määrin myös muiden tyylikielten) manipuloimiseksi ohjelman sisällä. API on ohjelmistokirjaston määritys. Voit kuvitella sen käsikirjaksi: Se kuvaa toiminnot ja niiden parametrit, mutta se ei sisällä itse koodia.

On olemassa useita CSS-DOM -kirjastoja, eri alustoja varten. Monet niistä ovat maksuttomia. Monissa selaimissa on sisäänrakennettu CSS-DOM -kirjasto, ECMAScript-ohjelmien käyttöön.

SAC (Simple API for CSS) on CSS-DOM:n komplementti. CSS-DOM sisältää toimintoja tyyliohjeen manipuloimiseksi sen jälkeen, kun se on ladattu muistiin. SAC:n määrittelemät toiminnot auttavat tyyliohjeen jäsentämisessä eli tyyliohjeen siirtämisessä tiedostosta muistiin.

CSS-DOM on W3C-suositus. SAC on työn alla oleva projekti. Joitakin ohjelmia (muita kuin selaimia) on lueteltu CSS:n yleiskuvasivulla.

Konferenssit, työpajat, tutkimus

W3C-tiimi ja W3C-jäsenten edustajat järjestävät usein esityksiä.

Dynaaminen HTML

Dynaaminen HTML on termi, jota käytetään kuvaamaan sisällöltään dynaamisia HTML-sivuja. CSS on yksi dynaamisen HTML:n komponenteista. Muut kaksi ovat itse HTML sekä JavaScript (joka on standardoitu nimellä EcmaScript). Dokumenttioliomalli DOM (Document Object Model) liimaa nämä kolme komponenttia yhteen.

Aiheeseen liittyvät resurssit

CSS Valid
CSS!

Bert Bos, W3C Style Activityn johto
Web-vastaava
Viimeinen päivitys: $Date: 2008/12/15 17:15:07 $ GMT

Copyright  © 1997-2005 W3C (MIT, ERCIM, Keio)