"CSS Buttons" -sivun suomenkielinen käännös
Alkuperäinen versio: http://www.w3.org/Style/CSS/Buttons/
Tämä - käännetty - versio: http://www.webstyles-finnish.info/Style/CSS/Buttons/
Kääntäjä: M. Stöckl-Hytti, http://www.webstyles-finnish.info


Hyvä tämän asiakirjan lukija - huomaa, että tämä sivu on käännös W3C:n tekstistä.
Alkuperäistekstin tekijänoikeus on suojattu, huomaa alkuperäiseen asiakirjaan merkityt huomautukset. Itse käännöksen oikeudet ovat yksinomaan kääntäjällä. Emme voi ottaa vastuuta mahdollisista käännöksessä olevista virheistä, ainoa ratkaiseva ja virallinen asiakirja on englanninkielinen W3C:n alkuperäinen asiakirja. 0) { foreach ($links as $link) { $line .= $count > 0 ? ", " : ""; $line .= $link['pre_linktext'] ? $link['pre_linktext'] . " " : ""; $line .= "".$link['linktext'].""; $line .= $link['post_linktext'] ? " " . $link['post_linktext'] : ""; $count ++; } echo $line.". "; } ?> Kääntäjän huomautukset on merkitty erikseen ja myös ne ovat kääntäjän tekijänoikeuden alaisia. Nämä eivät ole osa englanninkielistä alkuperäisasiakirjaa.

CSS

Asiakirja, josta tulet, käyttää kaskadisia tyyliohjeita (CSS, Cascading Style Sheets) esityksen korostamiseksi. CSS on World Wide Web Consortiumin (W3C) suositus, joka antaa laatijoille ja lukijoille lisää ohjausmahdollisuuksia HTML- & XML-asiakirjojen ulkomuodon ja taiton suhteen.

CSS:n avulla voidaan ohjata:

... ja paljon muuta.

Voit sulauttaa tyyliohjeen HTML-asiakirjan sisään tai lisätä linkin ulkoiseen tyyliohjeeseen, joka voi vaikuttaa kuinka moneen asiakirjaan tahansa.

Laatijoille on CSS:n käytöstä muun muassa seuraavia etuja:

Monet web-selaimet käyttävät CSS-kieltä, mukaan lukien Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Apple Safari, Konqueror ja Netscape Navigator.

Lisätietoja CSS-tyylikielestä, sen spesifikaatiosta, perehdytyksestä ja esimerkeistä löydät CSS-resurssi -sivulta.

Jos kirjoitat CSS:llä korostettuja sivuja, tarkista napit, jotka voit lisätä sivullesi!


CSS Valid
CSS!Valid HTML 4.0!

Steven Pemberton
Bert Bos